Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Tự khúc                                                                 Ngô Minh
Mình về uống biển mình say
Nửa khuya gối cát nửa ngày ngóng khơi
Lum khum bóng mạ chân trời
Võng thuyền tao gió nghẹn lời hát ru
Đời cha tăm cá tuyệt mù
Gió mồ côi níu tàu dừa mồ côi
Mình về với biển mình ơi
Tay bồng là sóng môi cười là trăng
Bên nhau thoáng chốc mơ màng
Lại nằm gối cát trở trăn đêm dài
Ngày mai ơi hỡi ngày mai
Mặn nồng có đủ nhạt phai đôi mùa
Mình về với biển mình xưa
Hòn Chồng Hòn Vợ tìm chưa gặp người
Thương nhau đá cũng nên lời
Như cha như mạ như thời mình thương
Đêm qua biển tóc mồi sương
Nghe chiêm bao trắng theo phương em về...
NM.
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét